Raporty Spółek ESPI/EBI

Rozszerzenie umowy licencyjnej gry Timberman. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-03-2016 08:31:04 | Bieżący | EBI | 21/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, że 29 marca 2016 roku podpisał aneks do umowy licencyjnej, dotyczącej gry Timberman. W ramach aneksu FE poszerzyła pola eksploatacji licencji i uzyskała możliwość wydania zmodyfikowanej wersji gry Timberman na konsoli Microsoft Xbox One.

Wydana przez FE 18 września 2015 roku zmodyfikowana wersja gry Timberman na platformie Steam została bardzo ciepło przyjęta przez graczy i nadal cieszy się dużą popularnością.

Podstawa prawna
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu