Raporty Spółek ESPI/EBI

Udzielenie patentu na wynalazek Emitenta APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

06-04-2016 15:35:09 | Bieżący | EBI | 8/2016
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?), w nawiązaniu do informacji przedstawionej w pkt 9.2.1.7 ?Patenty i nagrody? Dokumentu Informacyjnego z dnia 3 sierpnia 2015 r., informuje iż w dniu 6 kwietnia 2016 r. otrzymał od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzję z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie udzielenia patentu na wynalazek pt.: ?Sposób sterowania strumieniem świetlnym źródła światła oraz układ do sterowania strumieniem świetlnym źródła światła?, który złożony został w dniu 29 sierpnia 2013 r.

Zarząd podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Andrzej Lis - prezes zarządu