Raporty Spółek ESPI/EBI

20/2017 T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

27-06-2017 20:47:53 | Bieżący | ESPI | 20/2017
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.

PAP
Data: 2017-06-27

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2017
Data sporządzenia: 2017-06-27
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki _"WZ"_, które odbyło się 27 czerwca 2017 r.:

- Damian Fijałkowski, któremu przysługiwało 436.000 głosów, tj. 28,78% głosów na WZ i 24,83% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Grzegorz Zwoliński, któremu przysługiwało 436.000 głosów, tj. 28,78% głosów na WZ i 24,83% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Radosław Łapczyński, któremu przysługiwało 436.000 głosów, tj. 28,78% głosów na WZ i 24,83% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Tech Invest Group S.A., której przysługiwało 101.816 głosów, tj. 6,72% głosów na WZ i 5,80% w ogólnej liczbie głosów Emitenta,
- Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez TFI PZU S.A., którym łącznie przysługiwało 88.000 głosów, tj. 5,81% głosów na WZ i 5,01% w ogólnej liczbie głosów Emitenta _odrębnie żaden fundusz nie posiadał co najmniej 5% głosów na WZ_.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-06-27 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2017-06-27 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2017-06-27
Rok biezacy 2017
Numer 20
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.