Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej Copernicus Securities S.A. Copernicus Securities Spółka Akcyjna (PLCPRSC00012)

28-04-2016 16:46:09 | Bieżący | EBI | 25/2016
Zarząd Spółki pod firmą Copernicus Securities S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2016 r. podjęło Uchwałę w sprawie powołania Pani Agaty Machnik do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na okres 3 (trzy) letniej kadencji.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje informacje o powołanym Członku Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: § 3 pkt. 2 ust. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Marek Witkowski - Prezes Zarządu
  • Jacek Starobrat - Członek Zarządu


Załączniki:

Członek Rady Nadzorczej - Agata Machnik