Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie listu intencyjnego ze spółką Azimuth ? zmiana terminu zawarcia i rozliczenia transakcji. CSY Spółka Akcyjna (PLCSYSA00016)

28-04-2016 17:07:28 | Bieżący | EBI | 9/2016
Zarząd CSY S.A. z siedzibą w Iławie (dalej "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2016 z dnia 22.03.2016 r w sprawie podpisania listu intencyjnego ze spółką Azimuth, informuje iż aneksem nr 1 z dnia 25.04.2016 roku termin zawarcia i rozliczenia transakcji nabycia akcji spółki Mecanique Deville z siedzibą w Aurec sur Loire został zmieniony na dzień 10 maja 2016 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


  • Grzegorz Wrona - Prezes Zarządu
  • Mariusz Matusik - Wiceprezes Zarządu