Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2017 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

27-06-2017 20:42:58 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) w załączeniu przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 27 czerwca 2017 r. wraz z informacjami na temat głosowań.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu: ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

ZWZ_2017-06-27_uchwały