Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencję. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

28-04-2016 17:34:39 | Bieżący | EBI | 35/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A., niniejszym informuje, że dnia 28.04.2016 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o powołaniu Pana Zbigniewa Dębickiego na kolejną 2-letnią kadencję Prezesa Zarządu.

Zarząd informuje, iż życiorys zawodowy Pana Zbigniewa Dębickiego jest opublikowany na stronie internetowej Spółki pod adresem:
http://forever-entertainment.com/pl.spolka.html

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu