Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy dystrybucyjnej z Games Republic Limited. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

05-05-2016 08:30:28 | Bieżący | EBI | 37/2016

Zarząd Spółki Forever Entertainment S. A. informuje, że podpisał umowę dystrybucyjną z Games Republic Limited. W związku z powyższym w ciągu najbliższych tygodni możliwe będą premiery gier Spółki na platformie cyfrowej dystrybucji - Games Republic - zarządzanej przez Games Republic Limited.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu