Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Nawia Games. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

13-05-2016 18:23:09 | Bieżący | EBI | 41/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż 13 maja 2016 została podpisana umowa licencyjna z Nawia Games. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry Nawia Games - Mahjong Huntress - na platformie Steam. Premiera wyżej wymienionej gry zaplanowana jest na drugi kwartał 2016 roku.

Dokładna data premiery Mahjong Huntress na Steam zostanie podana przez Zarząd osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu