Raporty Spółek ESPI/EBI

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy Invico S.A. w restrukturyzacji za I kwartał 2016r. Invico Spółka Akcyjna w upadłości (PLPRGTR00019)

16-05-2016 15:35:02 | Kwartalny | EBI | 10/2016
Zarząd Invico Spółka Akcyjna w restrukturyzacji z siedzibą w Tarnowskich Górach przekazuje w załączeniu jednostkowy oraz skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Michał Kolmasiak - Prezes Zarządu


Załączniki:

invico-jednostkowy-2016 1Q

invico-skonsolidowany-2016 1Q