Raporty Spółek ESPI/EBI

Deklaracja wypłaty dywidendy Wodkan Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna (PLWDKAN00016)

16-05-2016 15:54:34 | Bieżący | EBI | 19/2016
Zarząd WODKAN S.A. zgodnie z uchwałą nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.05.2016 roku informuje, że prawo do dywidendy w wysokości 0,20 zł brutto na 1 akcję, ustalonej w wyniku podziału zysku za 2015 rok powstaje z dniem 30. maja 2016r., natomiast termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 16. czerwca 2016r.
Dywidenda brutto wynosi 1.023.735,00 zł.
Liczba akcji, na które rozdzielono dywidendę wynosi 5.118.675 sztuk.
Wartość dywidendy brutto na 1 akcję wynosi 0,20 zł.

Podstawa prawna
§ 4 ust 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu


  • Marek Karolczak - Prezes Zarządu