Raporty Spółek ESPI/EBI

22/2017 T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

10-07-2017 14:22:58 | Bieżący | ESPI | 22/2017
oRB_ASO: Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN

PAP
Data: 2017-07-10

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2017
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje o złożeniu przez Spółkę do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosku o dofinansowanie – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet I: "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa", Działanie 1.2: Sektorowe programy B+R", program sektorowy: GameINN _"Konkurs"_ – projektu polegającego na opracowaniu platformy "G-Camp" służącej do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.

Wartość projektu Emitenta: 6.229.518,75 zł.
Kwota wnioskowanego dofinansowania: 4.316.492,70 zł.

Zgodnie z regulaminem Konkursu lista projektów wybranych do dofinansowania powinna zostać opublikowana do 4 października 2017 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-07-10 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2017-07-10 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2017-07-10
Rok biezacy 2017
Numer 22
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.