Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał APANET S.A. (PLAPANT00017)

01-06-2016 15:12:59 | Bieżący | ESPI | 1/2016
oRB-W_ASO: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał

PAP
Data: 2016-06-01

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • APA_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APA_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • APA_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-06-01
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka"_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 29 czerwca 2016 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Romuald Borzemski, Helena Szymczyk-Grabińska, Lech Borzemski s.c. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Plac Solny 13, 50-061 Wrocław.
  Załączniki
  Plik Opis
  APA_-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf
  APA_-_projekty_uchwal_ZWZ.pdf
  APA_-_wzor_pelnomocnictwa_i_instrukcji_do_glosowania.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  50-073 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Św. Antoniego 7
  _ulica_ _numer_
  +48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
  _telefon_ _fax_
  apanet@apanet.pl www.apanet.pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-06-01 Andrzej Lis Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 50-073
  Miasto Wrocław
  Ulica Św. Antoniego
  Nr 7
  Tel. +48 (71) 783 29 30
  Fax +48 (71) 783 29 31
  e-mail apanet@apanet.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2016-06-01
  Rok biezacy 2016
  Numer 1
  adres www www.apanet.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.