Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy z Digital Melody. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

02-06-2016 08:31:39 | Bieżący | EBI | 50/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż 1 czerwca 2016 została podpisana kolejna umowa licencyjna z Digital Melody. Na mocy tej umowy FE otrzymał wyłączną licencję do dystrybucji gry Digital Melody - Fly O?Clock- na platformie Steam. Premiera wyżej wymienionej gry zaplanowana jest na drugą połowę 2016.

Dokładna data premiery Fly O?Clock na Steam zostanie podana przez Zarząd osobnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu