Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok Mega Sonic Spółka Akcyjna (PLMGSNC00019)

03-06-2016 17:14:39 | Bieżący | EBI | 13/2016
Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. informuje, że raport roczny Spółki za 2015 rok, którego data przekazania do publicznej wiadomości została pierwotnie określona na dzień 03 czerwca 2016 roku (raportem bieżącym nr 4/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r.) oraz zmieniona na 04 czerwca raportem nr 12/2016, zostanie opublikowany w dniu 09 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Marcin Długołęcki - Prezes Zarządu