Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu rocznego za 2016 r. ? termin publikacji T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

29-05-2017 19:34:19 | Bieżący | EBI | 8/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 29 maja 2017 r. powziął informację o zmianie ? w porównaniu do danych opublikowanych raportem nr 6/2017 ? wyniku finansowego wypracowanego przez Spółkę w 2016 r. Zysk netto Emitenta za 2016 r. wyniósł 4.995.013,70 zł, wobec podanej w raporcie nr 6/2017 kwoty 4.826.474,70 zł.

Powyższe jest konsekwencją skorzystania przez Emitenta z ulgi badawczo-rozwojowej w rozliczeniu podatkowym i obniżenia postawy opodatkowania Spółki podatkiem dochodowym za 2016 r.

Przedmiotowa ulga może mieć wpływ na inne pozycje sprawozdania finansowego za 2016 r.

W związku z powyższym w dniu 31 maja 2017 r. Spółka opublikuje korektę raportu rocznego za 2016 r.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu