Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Zarządu V kadencji Plasma System Spółka Akcyjna (PLPLSMS00010)

14-06-2016 15:08:23 | Bieżący | EBI | 24/2016
Zarząd Spółki Plasma SYSTEM S.A. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich informuje, że w dniu 13.06.2016 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwały w sprawie powołania Zarządu Plasma SYSTEM S.A. na kolejną kadencję.
Rada uchwaliła, że Zarząd V kadencji będzie się składał z trzech członków:

Pan Andrzej Gruszka - Prezes Zarządu
Pan Sławomir Wawrzyniak - Wiceprezes Zarządu
Pan Andrzej Gajda - Wiceprezes Zarządu

Zarząd został powołany na wspólną trzyletnią kadencję, która zakończy się z dniem zatwierdzenia przez WZA Spółki sprawozdania finansowego za rok 2018.

Szczegółowe informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu: Pana Andrzeja Gruszki, Pana Sławomira Wawrzyniaka i Pana Andrzeja Gajdy stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" w powiązaniu z § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Sławomir Wawrzyniak - Wiceprezes Zarządu
  • Sławomir Kobak - Prokurent


Załączniki:

CV_Czlonek_Zarzad_Plasma_SYSTEM_Andrzej_Gruszka

CV_Czlonek_Zarzad_Plasma_SYSTEM_Slawomir_Wawrzyniak

CV_Czlonek_Zarzad_Plasma_SYSTEM_Andrzej_Gajda