Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok obrotowy MODERN COMMERCE Spółka Akcyjna (PLAIRMK00017)

16-06-2016 09:40:49 | Bieżący | EBI | 15/2016
Zarząd Spółki Air Market S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2016 z dnia 25 maja 2016 r., dotyczącego zmiany terminu publikacji przez Emitenta raportu rocznego za 2015 rok obrotowy, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2015 rok obrotowy z dnia 20 czerwca 2016 roku, na dzień 29 czerwca 2016 roku.
Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Małgorzata Michnicka - Prezes Zarządu