Raporty Spółek ESPI/EBI

Pozytywna ocena merytoryczna projektów w ramach RPO WD działanie 1.5 Centrum Wspierania Projektów Europejskich Spółka Akcyjna (PLCWPE000017)

16-06-2016 09:43:53 | Bieżący | EBI | 12/2016
Miło nam poinformować o pozytywnej ocenie merytorycznej i przyznaniu dofinansowania na projekty klientów z woj. dolnośląskiego w ramach pierwszego naboru.

Wartość realizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych klientów to łącznie 17,3 mln zł, a kwota przyznanej dotacji to ponad 4,9 mln zł. Kwota należna CWPE S.A. z tytułu sucess fee przekracza 10% przychodów z ubiegłego roku

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?.

  • Rafał Czerkawski - Prezes Zarządu
  • Anna Ciura - Wiceprezes Zarządu