Raporty Spółek ESPI/EBI

27/2017 T-BULL S.A. (PLTBULL00024)

09-08-2017 22:50:58 | Bieżący | ESPI | 27/2017
oRB_ASO: Premiera gry "Traffic Xtreme 3D: Fast Car Racing & Highway Speed"

PAP
Data: 2017-08-09

Firma: T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2017
Data sporządzenia: 2017-08-09
Skrócona nazwa emitenta
T-BULL S.A.
Temat
Premiera gry "Traffic Xtreme 3D: Fast Car Racing & Highway Speed"
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej "Spółka", "Emitent"_ informuje, iż w dniu 09 sierpnia 2017 r. Spółka udostępniła grę "Traffic Xtreme 3D: Fast Car Racing & Highway Speed". Premiera miała miejsce w sklepie Google Play _system Android_. Gra będzie także udostępniana na innych platformach dystrybucyjnych.

Eksploatacja gry przez użytkowników może mieć wpływ na wyniki finansowe Emitenta.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
T-BULL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
53-445 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Szczęśliwa 33/6/B.14
_ulica_ _numer_
795 630 974
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
8992714800 021496967
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-08-09 Damian Fijałkowski Członek Zarządu Fijałkowski
2017-08-09 Grzegorz Zwoliński Prezes Zarządu Zwoliński


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta T-BULL S.A.
Tytul Premiera gry "Traffic Xtreme 3D: Fast Car Racing & Highway Speed"
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 53-445
Miasto Wrocław
Ulica Szczęśliwa
Nr 33/6/B.14
Tel. 795 630 974
Fax
e-mail
NIP 8992714800
REGON 021496967
Data sporzadzenia 2017-08-09
Rok biezacy 2017
Numer 27
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.