Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny spółki Kampa S.A. za 2015 rok PROVECTA IT Spółka Akcyjna (PLFIP0000018)

16-06-2016 10:46:20 | Roczny | EBI | 20/2016
Zarząd spółki Kampa S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Olaf Grelowski - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

Raport roczny KAMPA S.A. 2015

Załącznik nr 1 Opinia i raport biegłego do sprawozdania rocznego 2015 Kampa S.A.