Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku GRUPA RECYKL S.A. (PLRCKL000010)

30-06-2016 14:46:21 | Bieżący | ESPI | 2/2016
oRB_ASO: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku

PAP
Data: 2016-06-30

Firma: GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2016
Data sporządzenia: 2016-06-30
Skrócona nazwa emitenta
GRUPA RECYKL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki Grupa Recykl S.A. niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku, które odbyło się w Poznaniu, posiadali co najmniej 5% udziału w głosach:

Roman Stachowiak, posiadający 85.000 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, które uprawniają do 170.000 głosów, stanowiących 9,13% w ogólnej liczbie głosów oraz 91,89% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Maciej Jasiewicz, posiadający 15.000 akcji imiennych zwykłych, które uprawniają do 15.000 głosów, stanowiących 0,81% w ogólnej liczbie głosów oraz 8,11% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 Ustawy o Ofercie

Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Stachowiak – Prezes Zarządu
Maciej Jasiewicz - Wiceprezes Zarządu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
GRUPA RECYKL S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
61-832 Poznań
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Letnia 3 63-100
_ulica_ _numer_
61 281 00 41 _65_ 512 91 00
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
778-147-26-82
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-06-30 ROMAN STACHOWIAK PREZES ZARZĄDU ROMAN STACHOWIAK
2016-06-30 MACIEJ JASIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU MACIEJ JASIEWICZ


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta GRUPA RECYKL SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta GRUPA RECYKL S.A.
Tytul Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Grupa Recykl S. A. w dniu 30 czerwca 2016 roku
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 61-832
Miasto Poznań
Ulica Letnia 3
Nr 63-100
Tel. 61 281 00 41
Fax (65) 512 91 00
e-mail
NIP 778-147-26-82
REGON
Data sporzadzenia 2016-06-30
Rok biezacy 2016
Numer 2
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.