Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za II kwartał 2017 r. T-BULL SPÓŁKA AKCYJNA (PLTBULL00024)

14-08-2017 21:41:10 | Kwartalny | EBI | 12/2017
Zarząd T-Bull S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Spółka?) w załączeniu przekazuje raport kwartalny Spółki za II kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§ 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?

  • Damian Fijałkowski - Członek Zarządu
  • Grzegorz Zwoliński - Prezes Zarządu


Załączniki:

T-Bull_2Q2017