Raporty Spółek ESPI/EBI

105/2017 BIOGENED S.A. (PLBIOGN00018)

17-08-2017 14:34:59 | Bieżący | ESPI | 105/2017
oRB-W_ASO: Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy

PAP
Data: 2017-08-17

Firma: BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • zaswiadczenie_o_zgodnosci.PDF
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 105 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-08-17
  Skrócona nazwa emitenta
  BIOGENED S.A.
  Temat
  Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  Zarząd Biogened S.A. _dalej "Emitent"_ informuje, że w dniu 17 sierpnia 2017 r. sporządził dla obligatariuszy zaświadczenie o zgodności przewidziane w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119 _"Warunki Emisji"_ wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 25/2016 Zarządu Emitenta z dnia 24 listopada 2016 r., które stanowi załącznik do niniejszego raportu. W zaświadczeniu Emitent ujawnił obliczenia wartości Wskaźnika Dźwigni Finansowej na dzień 30 czerwca 2017 r., informacje niezbędne do jego obliczenia oraz wysokość Marży Dodatkowej dla trzeciego Okresu Odsetkowego obligacji serii BGD1119, ustaloną zgodnie z punktem 12.2_b_ Warunków Emisji. Sporządzenie i opublikowanie załączonego zaświadczenia nastąpiło w wykonaniu obowiązku przewidzianego w punkcie 19_c_ Warunków Emisji obligacji serii BGD1119.

  W opinii Zarządu Emitenta powyższa informacja stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą Emitenta, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej, może mieć znaczący wpływ na cenę jego instrumentów finansowych.
  Załączniki
  Plik Opis
  zaswiadczenie_o_zgodnosci.PDF

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  BIOGENED S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  91-342 Łódź
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Pojezierska 99
  _ulica_ _numer_
  _42_ 651 31 52 _42_ 651 12 43
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  9471856923
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2017-08-17 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu
  2017-08-17 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta BIOGENED S.A.
  Tytul Sporządzenie zaświadczenia o zgodności wskaźnika dźwigni finansowej dla obligatariuszy
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 91-342
  Miasto Łódź
  Ulica Pojezierska
  Nr 99
  Tel. (42) 651 31 52
  Fax (42) 651 12 43
  e-mail
  NIP 9471856923
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-08-17
  Rok biezacy 2017
  Numer 105
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.