Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Prezesa Zarządu na kolejną kadencje Softblue Spółka Akcyjna (PLSFTBL00012)

30-06-2016 14:52:50 | Bieżący | EBI | 24/2016
Zarząd Softblue S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 29 lipca 2016 roku wpłynął do Spółki protokół z posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym Rada podjęła uchwałę w sprawie powołania pana Michała Kierula na stanowisko Prezesa Zarządu, na kolejną 5 letnią kadencję.
W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się informacje dotyczące powołanego Prezesa Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Michał Kierul - Prezes Zarządu


Załączniki:

kwestionariusz M.Kierul