Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

30-06-2016 17:50:51 | Bieżący | EBI | 59/2016
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 30 czerwca 2016 roku.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu".

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

2016.06.30 ZWZA podjęte uchwały