Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzyskanie dostępu do systemu EBI TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

05-07-2016 15:39:38 | Bieżący | EBI | 1/2016
Zarząd spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 04.07.2016 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). W związku z powyższym Emitent rozpoczyna przekazywanie informacji bieżących i okresowych za pośrednictwem systemu EBI.

Podstawa prawna:
§10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 roku z późn. zm. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu