Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

11-08-2016 15:57:13 | Kwartalny | EBI | 21/2016
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu


Załączniki:

APANET S A - raport 2016 Q2