Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CLOUD TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA (PLCLDTC00019)

30-10-2017 17:35:40 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd Cloud Technologies S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 27 listopada 2017 roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej I. Bogusławska, R. Choromańska, R. Giler, W. Gładkowski, M. Teperek, G. Giler Notariusze Sp. p. w budynku Metropolitan przy Placu Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Piotr Prajsnar - Prezes Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie Zarza?du

Projekty uchwał