Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za II kwartał 2016 roku Beskidzkie Biuro Consultingowe Spółka Akcyjna (PLBBCLS00017)

16-08-2016 16:06:21 | Kwartalny | EBI | 70/2016
Zarząd spółki Beskidzkie Biuro Consultingowe SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za II kwartał 2016 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect?.

  • Bogdan Pukowiec - Prezes Zarządu


Załączniki:

BBC-raport okresowy za II kwartał 2016 roku