Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

16-08-2016 19:24:06 | Bieżący | EBI | 3/2016
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2016 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

1. Raport kwartalny za II kwartał 2016 roku - 18 sierpnia 2016
2. Raport kwartalny za III kwartał 2016 roku - 14 listopada 2016

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu"

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu