Raporty Spółek ESPI/EBI

Incydentalne naruszenie obowiązków informacyjnych TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

16-08-2016 19:27:42 | Bieżący | EBI | 4/2016
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. (?Spółka?) informuje o incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie nieterminowej publikacji raportu za II kwartał 2016 roku.

Przekazanie do publicznej wiadomości raportu okresowego za II kwartał 2016 roku nastąpi dnia 18 sierpnia 2016 r., tj. po terminie określonym w §6 ust. 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.

Podstawa prawna: Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu