Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana powiadomienia z dnia 09.09.2016 r. o transakcjach na akcjach Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

09-09-2016 17:26:58 | Bieżący | ESPI | 10/2016
oRB-W_ASO: Zmiana powiadomienia z dnia 09.09.2016 r. o transakcjach na akcjach Spółki

PAP
Data: 2016-09-09

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • apanet_sa_-_zmiana_powiadomienia_art_19_MAR_dariusz_karolak_2016.09.09.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 10 / 2016
  Data sporządzenia: 2016-09-09
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Zmiana powiadomienia z dnia 09.09.2016 r. o transakcjach na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ informuje, iż w dniu 9 września 2016 r. otrzymał od Pana Dariusza Karolaka, Członka Rady Nadzorczej Spółki, korektę powiadomienia z dnia 9 września 2016 r. _opublikowanego przez Emitenta w raporcie ESPI nr 09/2016 z dnia 9 września 2016 r._, dokonanego na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_ , o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
  Załączniki
  Plik Opis
  apanet_sa_-_zmiana_powiadomienia_art_19_MAR_dariusz_karolak_2016.09.09.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  52-424 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  al. Piastów 27
  _ulica_ _numer_
  +48 71 783 29 30 +48 71 783 29 31
  _telefon_ _fax_
  apanet@apanet.pl www.apanet.pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2016-09-09 Andrzej Lis Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Zmiana powiadomienia z dnia 09.09.2016 r. o transakcjach na akcjach Spółki
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 52-424
  Miasto Wrocław
  Ulica al. Piastów
  Nr 27
  Tel. +48 71 783 29 30
  Fax +48 71 783 29 31
  e-mail apanet@apanet.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2016-09-09
  Rok biezacy 2016
  Numer 10
  adres www www.apanet.pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.