Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie istotnej umowy pomiędzy Spółką zależną a GDDKiA oddziałem w Katowicach APANET S.A. (PLAPANT00017)

10-11-2016 10:01:31 | Bieżący | ESPI | 12/2016
oRB-W_ASO: Podpisanie istotnej umowy pomiędzy Spółką zależną a GDDKiA oddziałem w Katowicach

PAP
Data: 2016-11-10

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2016
Data sporządzenia: 2016-11-10
Skrócona nazwa emitenta
APANET S.A.
Temat
Podpisanie istotnej umowy pomiędzy Spółką zależną a GDDKiA oddziałem w Katowicach
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent", "Spółka"_ w nawiązaniu do raportów bieżących ESPI nr 04/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. oraz nr 11/2016 z dnia 25 października 2016 r. informuje, iż w dniu 10 listopada 2016 r. powziął informację o obustronnym podpisaniu umowy z dnia 9 listopada 2016 r., zawartej pomiędzy Spółką zależną APANET Green System sp. z o.o. _"Spółka zależna"_ a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oddziałem w Katowicach, dotyczącej realizacji projektu pn. "Zaprojektowanie i włączenie oświetlenia węzła Sośnica i odcinków autostrady A1 od Maciejowa _bez węzła_ do Pyrzowic _z węzłem_ do systemu sterowania oświetleniem drogowym zlokalizowanym na Obwodzie Utrzymania Autostrady A1 przy węźle Gliwice Wschód".

Powyższe zdarzenie w sposób formalny kończy procedury związane z postępowaniem przetargowym, w związku z czym Spółka zależna niezwłocznie rozpocznie realizację przedsięwzięcia. Wartość przewidzianych w projekcie prac określona została na 4.198.998,60 zł _słownie: cztery miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i sześćdziesiąt groszy_ brutto. Termin realizacji przedmiotu projektu wyznaczono na cztery miesiące od daty podpisania umowy, w związku z czym spodziewany wpływ jego realizacji na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta będzie miał miejsce już w 2017 roku.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż z wysokim prawdopodobieństwem będzie ona miała istotny wpływ na sytuację gospodarczą Spółki oraz Grupy Kapitałowej Emitenta w przyszłości, a także z uwagi na wcześniejszą deklarację o przekazaniu informacji o podpisaniu przez Spółkę zależną ostatecznej umowy na realizację ww. projektu.
Załączniki
Plik Opis

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


APANET SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
APANET S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
52-424 Wrocław
_kod pocztowy_ _miejscowość_
al. Piastów 27
_ulica_ _numer_
+48 _71_ 783 29 30 +48 _71_ 783 29 31
_telefon_ _fax_
apanet@apanet.pl www.apanet.pl
_e-mail_ _www_
8971780588 021806445
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-11-10 Andrzej Lis Prezes Zarządu


Identyfikator raportu ct9oscrwj1
Nazwa raportu RB-W_ASO
Symbol raportu RB-W_ASO
Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta APANET S.A.
Tytul Podpisanie istotnej umowy pomiędzy Spółką zależną a GDDKiA oddziałem w Katowicach
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 52-424
Miasto Wrocław
Ulica al. Piastów
Nr 27
Tel. +48 (71) 783 29 30
Fax +48 (71) 783 29 31
e-mail apanet@apanet.pl
NIP 8971780588
REGON 021806445
Data sporzadzenia 2016-11-10
Rok biezacy 2016
Numer 12
adres www www.apanet.pl
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.