Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny GREMPCO S.A. za III kwartał 2016 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

14-11-2016 16:54:08 | Kwartalny | EBI | 9/2016
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA Q3 2016