Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za III kwartał 2016 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-11-2016 23:25:31 | Kwartalny | EBI | 6/2016
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_3Q2016_14.11.2016