Raporty Spółek ESPI/EBI

KOREKTA RAPORTU OKRESOWEGO ZA 3. KWARTAŁ 2016 TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

02-12-2016 11:58:54 | Kwartalny | EBI | 7/2016
Zarząd Termo2Power S.A. (?Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego opublikowanego raportem bieżącym nr 6/2016 w dniu 14 listopada 2016 r.

W opublikowanym raporcie za III kwartał 2016 r. omyłkowo nie zamieszczono danych porównawczych za okres 11.08.2015-30.09.2015.

W uzupełnieniu do opublikowanego raportu, w załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
? skorygowany raport okresowy za III kwartał 2016 r. uzupełniony o dane porównawcze za okres 11.08.2015-30.09.2015, oraz
? protokół zmian wprowadzonych do raportu okresowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_3Q2016_V2

T2P_RO_3Q2016_protokol_zmian