Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

04-01-2017 12:50:35 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów kwartalnych i raportu rocznego będzie odbywało się w następujących terminach:
Kwartalne:
1. Raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku – 14-02-2017 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15-05-2017 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku – 14-08-2017 r.
4. Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14-11-2017 r.
Roczny:
1. Raport roczny za 2016 rok – 30-05-2017 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego na zasadach określonych w § 6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna:
§6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu