Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok 2016 Akcept Finance Spółka Akcyjna (PLAKCFN00013)

12-01-2017 12:11:32 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd Spółki AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12.01.2017 roku Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust. 2 pkt. 7) Statutu Spółki podjęła uchwałę nr 1/2017 w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok.

Podmiotem, który został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok jest spółka po firmą: 4AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wpisana na listę podmiotów uprawionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Listę Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 3363.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu