Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

13-01-2017 18:59:01 | Bieżący | EBI | 3/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 stycznia 2017 r. działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 7 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło powołać szóstego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Tomasza Józefackiego.

Informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu zostaną przekazane osobnym komunikatem.

Postawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu