Raporty Spółek ESPI/EBI

Uzupełnienie informacji w związku z powołaniem Członka Rady Nadzorczej Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

17-01-2017 10:58:31 | Bieżący | EBI | 4/2017
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (?Spółka?) informuje, iż do spółki wpłynęło oświadczenie Członka Rady Nadzorczej Pana Tomasza Józefackiego, zawierający informacje, o których mowa w § 10 pkt. 20 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Niniejszy komunikat uzupełniamy o załącznik zawierający oświadczenie.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

Tomasz Józefacki