Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

18-01-2017 09:35:08 | Bieżący | EBI | 5/2017
Zarząd Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w 2017 roku. Raporty okresowe będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 roku - 14 lutego 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku - 15 maja 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku - 14 sierpnia 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku - 14 listopada 2017 r.
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016 - 31 maja 2017 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu