Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

31-01-2017 16:53:34 | Bieżący | EBI | 1/2017
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że raporty okresowe Spółki w 2017 roku będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raporty kwartalne:
1. Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016r. - 14.02.2017 r.
2. Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2017 r. - 15.05.2017 r.
3. Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2017 r. - 14.08.2017 r.
4. Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2017r. - 14.11.2017 r.

Raport roczny za 2016 rok: 22.05.2017 r.

Wszelkie ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu