Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za IV kwartał 2016 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

14-02-2017 14:31:40 | Kwartalny | EBI | 6/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za IV kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

GK TMP - Raport skonsolidowany za IV kwartał 2016 r