Raporty Spółek ESPI/EBI

Korekta raportu okresowego za 4. Kwartał 2016 TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

22-02-2017 23:54:50 | Kwartalny | EBI | 3/2017
Zarząd Termo2Power S.A. („Spółka") niniejszym przekazuje korektę raportu okresowego opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2016 w dniu 14 lutego 2017 r.

W opublikowanym raporcie za IV kwartał 2016 r. nie zamieszczono danych porównawczych za rok 2015.

W uzupełnieniu do opublikowanego raportu, w Załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
· skorygowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r. uzupełniony o dane porównawcze za rok 2015, oraz
· protokół zmian wprowadzonych do raportu okresowego.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_4Q2016_KOREKTA_EBI

T2P_RO_4Q2016_protokol_zmian