Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za I kwartał 2017. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

15-05-2017 18:06:03 | Kwartalny | EBI | 7/2017
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje raport za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO-1Q2017