Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za I kwartał 2017 r. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

15-05-2017 18:25:23 | Kwartalny | EBI | 7/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2017 r.

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

GK TMP - Raport skonsolidowany za I kwartał 2017 r