Raporty Spółek ESPI/EBI

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

24-05-2017 15:34:50 | Roczny | EBI | 6/2017
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect" do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Andrzej Lis - Prezes Zarządu


Załączniki:

apanet_sa_-_GK_raport_roczny_2016

apanet_sa_-_zal_1_GK_RR_2016_SSF_2016

apanet_sa_-_zal_2_GK_RR_2016_Sprawozdanie_zarzadu_Gupa_2016

apanet_sa_-_zal_3_GK_RR_2016_opinia_bieglegos_SSF_2016