Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny spółki Termo2Power S. A. za 2016 rok TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

30-05-2017 18:27:10 | Roczny | EBI | 9/2017
Zarząd spółki Termo2Power S. A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2016 rok.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

1_RAPORT ROCZNY ZA ROK 2016_T2P_29.05.2017

2_ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE_T2P_31.03.2017

3_Oświadczenie Zarządu__T2P_rzetelność sporządzenia sprawozdania finansowego_29.05.2017

4_Oświadczenie Zarządu__T2P_wybór-podmiotu-uprawnionego-do-badania-sprawozdania-finansowego_29.05.2017

5_OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA_T2P_29.05.2017

6_RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO_T2P_29.05.2017

7_Oświadczenie Zarządu__T2P__Dobre Praktyki Spółek notowanych na NC_29.05.2017