Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AKCEPT Finance S.A. na dzień 26.06.2017 roku, na godzine 9.00. Akcept Finance Spółka Akcyjna (PLAKCFN00013)

31-05-2017 11:04:54 | Bieżący | EBI | 14/2017
Zarząd AKCEPT Finance Spółki Akcyjnej z siedzibą w Mysłowicach (?Spółka?) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AKCEPT Finance S.A. na dzień 26 czerwca 2017 roku o godzinie 9.00 w siedzibie Spółki w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 29.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedstawia pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa i formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, a także informacje o liczbie i rodzaju akcji oraz przysługującym z nich prawie głosu w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia ? stosownie do treści art. 402 3 pkt. 2) ksh.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 1), 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Paweł Barański - Prezes Zarządu
  • Monika Tymińska - Członek Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 26.06.2017r

Projekty uchwał na ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 26.06.2017r

Wzory formularzy do głosowania na ZWZA AKCEPT Finance S.A. w dniu 26.06.2017r

Informacja o liczbie i rodzaju akcji w Spółce