Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za rok obrotowy 2016. Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

31-05-2017 15:46:59 | Roczny | EBI | 8/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny Spółki Telemedycyna Polska S.A. i skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Telemedycyna Polska S.A. za rok obrotowy 2016.

Podstawa prawna:
§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

tmp_raport_roczny_jednostkowy_2016

tmp_raport_roczny_skonsolidowany_2016

tmp_opinia_biegłego_rewidenta_ jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2016

tmp_opinia_biegłego_rewidenta_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2016

tmp_sprawozdanie_jednostkowe_2016

tmp_sprawozdanie_skonsolidowane_2016

tmp_sprawozdanie_zarządu_jednostkowe_2016

tmp_sprawozdanie_zarządu_skonsolidowane_2016