Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport roczny za 2016. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

31-05-2017 20:09:11 | Roczny | EBI | 9/2017
Zarząd Forever Entertainment SA przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu rocznego za 2016 rok.

Podstawa Prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

1-fe-sprawozdanie-zarzadu-2016

2-fe-sprawozdanie-finansowe-2016

3-fe-opinia-i-raport-bieglego-rewidenta-2016