Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Telemedycyna Polska S.A. wraz z projektami uchwał Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

01-06-2017 14:49:07 | Bieżący | EBI | 9/2017
Zarząd spółki Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402[1] i art. 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2017 r. na godz. 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Katowicach przy ul. Ligockiej 103.
W załączeniu treść ogłoszenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1,3 i § 6 ust. 3, 5, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu


Załączniki:

Ogłoszenie Zarządu ZWZA TMP

Projekty uchwał ZWZA TMP

Wzór pełnomocnictwa