Raporty Spółek ESPI/EBI

Zakup akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

07-06-2017 01:21:44 | Bieżący | EBI | 7/2017
Zarząd GREMPCO S.A. "Emitent" informuje, że w dniu 2017-06-06 r. otrzymał od Pana Romana Jędrzejewskiego – Prezesa Zarządu GREMPCO S.A. powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 2017-05-26 r.

Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

formularz_tcm75-47412 (1)