Raporty Spółek ESPI/EBI

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej z pełnionej funkcji Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna (PLTLMDC00018)

14-06-2017 14:37:04 | Bieżący | EBI | 10/2017
Zarząd Spółki Telemedycyna Polska S.A. informuje, iż w dniu 13 czerwca 2017 roku powziął informację o rezygnacji Pani Julity Czyżewskiej z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Telemedycyna Polska S.A. z dniem 09 czerwca 2017 r. Jako przyczynę rezygnacji wskazano względy osobiste.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Szymon Bula - Prezes Zarządu
  • Łukasz Bula - Członek Zarządu