Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał ZWZA Spółki podjętych w dniu 26 czerwca 2017 roku. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

26-06-2017 18:34:29 | Bieżący | EBI | 11/2017
Zarząd Forever Entertainment S.A. w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętych w dniu 26 czerwca 2017 roku.
Podstawa prawna
§ 4 pkt. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

2017.06.26 protokół ZWZA