Raporty Spółek ESPI/EBI

Tręść uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28 czrwca 2017 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

28-06-2017 22:58:04 | Bieżący | ESPI | 8/2017
oRB-W_ASO: Tręść uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28 czrwca 2017 r.

PAP
Data: 2017-06-28

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Protokol_ze_ZWZA__Calesco_S.A._w_dniu_28.06.2017_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 8 / 2017
  Data sporządzenia: 2017-06-28
  Skrócona nazwa emitenta
  CALESCO S.A.
  Temat
  Tręść uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28 czrwca 2017 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:

  Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Calesco S.A., dotyczące rozliczenia roku 2016, które odbyło się dnia 28 czerwca 2017 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32.

  Pełna treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
  Załączniki
  Plik Opis
  Protokol_ze_ZWZA__Calesco_S.A._w_dniu_28.06.2017_r..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CALESCO S.A.
  Tytul Tręść uchwał podjętych na ZWZA Calesco S.A. w dniu 28 czrwca 2017 r.
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 70-850
  Miasto Szczecin
  Ulica Tczewska
  Nr 32
  Tel. (91) 469 08 75
  Fax (91) 471 21 15
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2017-06-28
  Rok biezacy 2017
  Numer 8
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2017 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.